Soi kèo 247
NHẬN ĐỊNH HÔM NAY

World Cup 2022

17:00

27/11/2022

17:00 - 27/11/2022 | World Cup 2022

logo

Nhật Bản

1.06*1/1.5*0.82 (Châu Á)

1.46/4.05/6.70 (Châu Âu)

0.84*2/2.5*-0.98 (Tài xỉu)

logo

Costa Rica

World Cup 2022

17:00

27/11/2022

17:00 - 27/11/2022 | World Cup 2022

logo

Nhật Bản

1.06*1/1.5*0.82 (Châu Á)

1.46/4.05/6.70 (Châu Âu)

0.84*2/2.5*-0.98 (Tài xỉu)

logo

Costa Rica

World Cup 2022

17:00

27/11/2022

17:00 - 27/11/2022 | World Cup 2022

logo

Nhật Bản

1.06*1/1.5*0.82 (Châu Á)

1.46/4.05/6.70 (Châu Âu)

0.84*2/2.5*-0.98 (Tài xỉu)

logo

Costa Rica

World Cup 2022

20:00

27/11/2022

20:00 - 27/11/2022 | World Cup 2022

logo

Bỉ

0.95*0.5*0.93 (Châu Á)

1.94/3.30/3.80 (Châu Âu)

0.86*2/2.5*1.00 (Tài xỉu)

logo

Ma Rốc

World Cup 2022

20:00

27/11/2022

20:00 - 27/11/2022 | World Cup 2022

logo

Bỉ

0.95*0.5*0.93 (Châu Á)

1.94/3.30/3.80 (Châu Âu)

0.86*2/2.5*1.00 (Tài xỉu)

logo

Ma Rốc

World Cup 2022

20:00

27/11/2022

20:00 - 27/11/2022 | World Cup 2022

logo

Bỉ

0.95*0.5*0.93 (Châu Á)

1.94/3.30/3.80 (Châu Âu)

0.86*2/2.5*1.00 (Tài xỉu)

logo

Ma Rốc

World Cup

23:00

27/11/2022

23:00 - 27/11/2022 | World Cup

logo

Croatia

1.05*0.5*0.83 (Châu Á)

2.02/3.40/3.45 (Châu Âu)

-0.95*2.5*0.81 (Tài xỉu)

logo

Canada

World Cup

23:00

27/11/2022

23:00 - 27/11/2022 | World Cup

logo

Croatia

1.05*0.5*0.83 (Châu Á)

2.02/3.40/3.45 (Châu Âu)

-0.95*2.5*0.81 (Tài xỉu)

logo

Canada

World Cup 2022

02:00

28/11/2022

02:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Tây Ban Nha

1.08*0/0.5*0.80 (Châu Á)

2.33/3.60/2.69 (Châu Âu)

0.99*2.5/3*0.87 (Tài xỉu)

logo

Đức

World Cup 2022

02:00

28/11/2022

02:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Tây Ban Nha

1.08*0/0.5*0.80 (Châu Á)

2.33/3.60/2.69 (Châu Âu)

0.99*2.5/3*0.87 (Tài xỉu)

logo

Đức

World Cup 2022

02:00

28/11/2022

02:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Tây Ban Nha

1.08*0/0.5*0.80 (Châu Á)

2.33/3.60/2.69 (Châu Âu)

0.99*2.5/3*0.87 (Tài xỉu)

logo

Đức

World Cup 2022

02:00

28/11/2022

02:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Tây Ban Nha

1.08*0/0.5*0.80 (Châu Á)

2.33/3.60/2.69 (Châu Âu)

0.99*2.5/3*0.87 (Tài xỉu)

logo

Đức

World Cup

17:00

28/11/2022

17:00 - 28/11/2022 | World Cup

logo

Cameroon

0.95*-0.5/1*0.93 (Châu Á)

4.65/3.60/1.70 (Châu Âu)

1.00*2.5*0.86 (Tài xỉu)

logo

Serbia,

World Cup

17:00

28/11/2022

17:00 - 28/11/2022 | World Cup

logo

Cameroon

0.95*-0.5/1*0.93 (Châu Á)

4.65/3.60/1.70 (Châu Âu)

1.00*2.5*0.86 (Tài xỉu)

logo

Serbia,

World Cup 2022

20:00

28/11/2022

20:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Hàn Quốc

1.09*0/0.5*0.79 (Châu Á)

2.40/3.05/2.96 (Châu Âu)

0.82*2*-0.96 (Tài xỉu)

logo

Ghana

World Cup 2022

20:00

28/11/2022

20:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Hàn Quốc

1.09*0/0.5*0.79 (Châu Á)

2.40/3.05/2.96 (Châu Âu)

0.82*2*-0.96 (Tài xỉu)

logo

Ghana

World Cup 2022

20:00

28/11/2022

20:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Hàn Quốc

1.09*0/0.5*0.79 (Châu Á)

2.40/3.05/2.96 (Châu Âu)

0.82*2*-0.96 (Tài xỉu)

logo

Ghana

World Cup 2022

23:00

28/11/2022

23:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Brazil

0.84*1*1.04 (Châu Á)

1.51/4.15/5.60 (Châu Âu)

0.88*2.5*0.98 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

World Cup 2022

23:00

28/11/2022

23:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Brazil

0.84*1*1.04 (Châu Á)

1.51/4.15/5.60 (Châu Âu)

0.88*2.5*0.98 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

World Cup 2022

23:00

28/11/2022

23:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Brazil

0.84*1*1.04 (Châu Á)

1.51/4.15/5.60 (Châu Âu)

0.88*2.5*0.98 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

World Cup 2022

23:00

28/11/2022

23:00 - 28/11/2022 | World Cup 2022

logo

Brazil

0.84*1*1.04 (Châu Á)

1.51/4.15/5.60 (Châu Âu)

0.88*2.5*0.98 (Tài xỉu)

logo

Thụy Sĩ

World Cup 2022

02:00

29/11/2022

02:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Bồ Đào Nha

0.98*0.5*0.90 (Châu Á)

1.98/3.35/3.60 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Uruguay

World Cup 2022

02:00

29/11/2022

02:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Bồ Đào Nha

0.98*0.5*0.90 (Châu Á)

1.98/3.35/3.60 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Uruguay

World Cup 2022

02:00

29/11/2022

02:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Bồ Đào Nha

0.98*0.5*0.90 (Châu Á)

1.98/3.35/3.60 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Uruguay

World Cup 2022

02:00

29/11/2022

02:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Bồ Đào Nha

0.98*0.5*0.90 (Châu Á)

1.98/3.35/3.60 (Châu Âu)

0.96*2/2.5*0.90 (Tài xỉu)

logo

Uruguay

World Cup 2022

22:00

29/11/2022

22:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Ecuador

1.05*0/0.5*0.81 (Châu Á)

2.35/3.05/3.05 (Châu Âu)

-0.97*2/2.5*0.81 (Tài xỉu)

logo

Senegal

World Cup 2022

22:00

29/11/2022

22:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Ecuador

1.05*0/0.5*0.81 (Châu Á)

2.35/3.05/3.05 (Châu Âu)

-0.97*2/2.5*0.81 (Tài xỉu)

logo

Senegal

World Cup 2022

22:00

29/11/2022

22:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Hà Lan

1.06*2/2.5*0.80 (Châu Á)

1.14/7.30/14.50 (Châu Âu)

-0.98*3/3.5*0.82 (Tài xỉu)

logo

Qatar

World Cup 2022

22:00

29/11/2022

22:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Hà Lan

1.06*2/2.5*0.80 (Châu Á)

1.14/7.30/14.50 (Châu Âu)

-0.98*3/3.5*0.82 (Tài xỉu)

logo

Qatar

World Cup 2022

22:00

29/11/2022

22:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Hà Lan

1.06*2/2.5*0.80 (Châu Á)

1.14/7.30/14.50 (Châu Âu)

-0.98*3/3.5*0.82 (Tài xỉu)

logo

Qatar

World Cup 2022

22:00

29/11/2022

22:00 - 29/11/2022 | World Cup 2022

logo

Hà Lan

1.06*2/2.5*0.80 (Châu Á)

1.14/7.30/14.50 (Châu Âu)

-0.98*3/3.5*0.82 (Tài xỉu)

logo

Qatar

World Cup 2022

02:00

30/11/2022

02:00 - 30/11/2022 | World Cup 2022

logo

Wales

0.85*-1/1.5*1.01 (Châu Á)

6.40/4.35/1.44 (Châu Âu)

0.83*2.5*-0.99 (Tài xỉu)

logo

Anh

World Cup 2022

02:00

30/11/2022

02:00 - 30/11/2022 | World Cup 2022

logo

Wales

0.85*-1/1.5*1.01 (Châu Á)

6.40/4.35/1.44 (Châu Âu)

0.83*2.5*-0.99 (Tài xỉu)

logo

Anh

World Cup 2022

02:00

30/11/2022

02:00 - 30/11/2022 | World Cup 2022

logo

Wales

0.85*-1/1.5*1.01 (Châu Á)

6.40/4.35/1.44 (Châu Âu)

0.83*2.5*-0.99 (Tài xỉu)

logo

Anh

World Cup 2022

02:00

30/11/2022

02:00 - 30/11/2022 | World Cup 2022

logo

Wales

0.85*-1/1.5*1.01 (Châu Á)

6.40/4.35/1.44 (Châu Âu)

0.83*2.5*-0.99 (Tài xỉu)

logo

Anh

World Cup

02:00

30/11/2022

02:00 - 30/11/2022 | World Cup

logo

Iran

0.94*-0.5*0.92 (Châu Á)

3.75/3.45/1.92 (Châu Âu)

0.87*2/2.5*0.97 (Tài xỉu)

logo

Mỹ

World Cup

02:00

30/11/2022

02:00 - 30/11/2022 | World Cup

logo

Iran

0.94*-0.5*0.92 (Châu Á)

3.75/3.45/1.92 (Châu Âu)

0.87*2/2.5*0.97 (Tài xỉu)

logo

Mỹ

Soi kèo Atalanta vs Inter Milan, 18h30 ngày 13/11 dự đoán Serie A
Soi kèo Atalanta vs Inter Milan, 18h30 ngày 13/11 dự đoán Serie A

Soi kèo Ý

Atalanta bất ngờ sa sút thấy rõ sau những trận thua liên tiếp. Inter sẽ không bỏ qua cơ hội đối thủ đang không có được phong độ tốt nhất để kiếm về 3...

Soi kèo Monaco vs Marseille, 2h45 ngày 14/11 dự đoán Ligue 1
Soi kèo Monaco vs Marseille, 2h45 ngày 14/11 dự đoán Ligue 1

Soi Kèo Pháp

Marseille vẫn bị nghi ngờ về sự ổn định sau liên tiếp những lần họ để mất điểm trước đó. Với lợi thế sân nhà, Monaco sẽ nhỉnh hơn phần thắng ở...

Soi kèo FCSB vs West Ham 3h00 ngày 4/11 Cúp C3 châu Âu
Soi kèo FCSB vs West Ham 3h00 ngày 4/11 Cúp C3 châu Âu

Soi Kèo Châu Âu

Với mục tiêu khép lại hành trình vòng bảng Cúp C3 châu Âu với thành tích hoàn hảo là 6 trận toàn thắng, West Ham United sẽ hành quân đến Romania để đối...